loga-UE.jpg

ze smartfonem do pracy

„Ze smartfonem do pracy” – to innowacyjny model wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych.

Zwiększ swoje kompetencje cyfrowe, wykorzystuj w codziennym życiu wszystkie możliwości urządzenia, które zawsze masz pod ręką.

Dowiedz się jak bezpiecznie korzystać z nowych aplikacji i e-usług, jak korzystać z konta w banku, jak robić przelewy, czy zakupy bez wychodzenia z domu.

Zdobądź praktyczne umiejętności szukania pracy i podjęcia zatrudnienia, a także poznaj proces zakładania własnej firmy i działalności gospodarczej.

Zdobądź dotacje, środki na rozwój, zaplanuj wspólnie z innymi kolejne kroki do sukcesu waszego KGW osiągaj wszystkie zamierzone cele.

O PROJEKCIE

Projekt Ze smartfonem do pracy jest realizowany w ramach konkursy grantowego „Szansa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020.

Naszym celem jest stworzenie innowacyjnego modelu wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych w obszarach kompetencji cyfrowych:

 • korzystanie ze smartfonów
 • korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych
 • korzystanie z serwisów i platform internetowych oraz dodatkowo wzmacniającego kompetencje społeczne w obszarach:
 • efektywnego funkcjonowania w grupie,
 • asertywności,
 • motywowania siebie i innych.

HARMONOGRAM

Aktualnie planowany harmonogram realizacji modelu wsparcia naszego projektu wygląda następująco:

Etap II – 2020-01-01 – 2021-03-31

1) – 2021-01-20 do 2021-02-19

Spotkania informacyjno-rekrutacyjne w siedzibach KGW:

 • wstępna diagnoza – ocena spełniania warunków udziału w projekcie
 • ustalenie ostatecznych list kandydatów do projektu

2) – 2021-02-22 do 2021-03-20

Realizacja diagnozy kandydatów do projektu

 • badanie umiejętności podstawowych i potrzeb
 • wykonanie raportów z diagnozy kandydatów do projektu

3) – 2021-03-21 do 2021-03-30

Zakwalifikowanie osób spełniających kryteria grupy docelowej do grona uczestników do projektu 

4) – 2021-01-01 do 2021-03-30

Prace nad przygotowaniem, wdrożeniem i uruchomieniem e-learningu

Etap III – 2020-04-01 – 2021-09-30

5) – 2021-04-01 do 2021-09-30

 • Realizacja warsztatów dla uczestników projektu
 • –> 1 dzień szkoleniowy – harmonogram
 • –> 2 dzień szkoleniowy – harmonogram
 • –> 3 dzień szkoleniowy – harmonogram
 • –> 4 dzień szkoleniowy – harmonogram
 • –> 5 dzień szkoleniowy – harmonogram
 • Bieżące wsparcie uczestników przez mentora rozwoju
 • Bieżąca realizacja dodatkowego coachingu kariery oraz wsparcie w tworzeniu IPR

Etap IV – 2020-10-01 – 2021-10-31

6) – 2021-10-01 do 2021-10-31

 • Walidacja nabytych umiejętności – przygotowanie raportu z walidacji – wyniki, wnioski, rekomendacje.
 • Przygotowanie raportu końcowego projektu.

ZAPYTANIA OFERTOWE - Zapytania dotyczące personelu projektu​

Zgodnie z zasadą konkurencyjności poniżej publikujemy zapytania ofertowe. Aby poznać ich treść kliknij ikonę lub tytuł i pobierz pliki ofertowe.

Kontakt w sprawie zamieszczanych ogłoszeń: biuro@progra.pl

Projekt „Ze smartfonem do pracy” realizowany jest w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość grantu: 732 697,35 PLN    –    Dofinansowanie projektu z UE: 690 860,33 PLN

loga-UE.jpg