W szkole ponadpodstawowej obowiązuje realizacja doradztwa zawodowego w 5 obszarach:

Poniżej znajdą Państwo pomoce dydaktyczne przygotowane dla szkoły ponadpodstawowej, które pomogą Państwu poprowadzić doradztwo zawodowe w Państwa szkole.

DIAGNOZA

Jeśli potrzebują Państwo zdiagnozować klienta, to polecamy:

INFORMACJA ZAWODOWA

Chcąc pomóc klientowi w wyborze zawodu, trzeba mieć dobrze zbudowaną bazę informacji na temat zawodów. Nie chodzi o to, żeby doradca znał na pamięć informacje o ponad 2500 zawodów, które funkcjonują na naszym rynku pracy, czy o dwustu kilkunastu zawodach z Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego. Ważne, by wiedział, jakie są zawody i miał dostęp do informacji o nich.

TWORZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD)

Każdy z nas jest inny – ma różne zainteresowania, predyspozycje, wartości i jeszcze wiele innych cech. Dlatego też warto te wszystkie elementy zebrać razem, aby z tego wyłonił się obraz indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej – stworzyć Indywidualny Plan Działania, który będzie:

  • zbierał w całość cechy danej osoby
  • pokazywał dokąd dana osoba chce zmierzać, jakie cele eduakcyjno-zawodowe ma do osiągnięcia
  • jakie konkretne działania powinna podjąć i w jakich terminach, aby swoje cele osiągnąć


Do tworzenia IPD polecamy:

MOTYWACJA, SAMOOCENA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ZAJECIA GRUPOWE - SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Szanowni Państwo, jeśli nie macie materiałów do scenariuszy zajęć lub po prostu nie macie czasu lub wiedzy, by sami je przygotować, to możecie skorzystać z gotowych scenariuszy przygotowanych przez specjalistów – proponujemy: