ustawowe obszary doradztwa w szkole ponadpodstawowej

pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy rogramowej

POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW

Obszar zasobów

Pomoce dydaktyczne specjalnie przygotowane dla szkoły ponadpodstawowej, które pomogą Państwu zrealizować zajęcia w wymaganych obszarach

ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY

ZAWODY I RYNEK PRACY

Pomoce dydaktyczne specjalnie przygotowane dla szkoły ponadpodstawowej, które pomogą Państwu zrealizować zajęcia w wymaganych obszarach

RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIERYNEK EDUKACYJNY

Pomoce dydaktyczne specjalnie przygotowane dla szkoły ponadpodstawowej, które pomogą Państwu zrealizować zajęcia w wymaganych obszarach

PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH
PLANOWANIE I DECYZJE

Pomoce dydaktyczne specjalnie przygotowane dla szkoły ponadpodstawowej, które pomogą Państwu zrealizować zajęcia w wymaganych obszarach


 

DORADZTWO ZAWODOWE

Obszary realizacji doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

wg zmian z rozporządzenia z 12.02.2019 r.

DORADZTWO ZAWODOWE

Zajęcia z zakresu
doradztwa zawodowego

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Obowiązkowe zajęcia z zakresu
kształcenia ogólnego i zawodowego

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

lekcje wychowawcze

Zajęcia realizowane w ramach
godzin wychowawczych

WIZYTY ZAWODOZNAWCZE

Zajęcia organizowane w obszarze
nauki o zawodach

Poznawanie własnych zasobówEu iusto dolorum pro, facer oportere duo ne. 

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Eu iusto dolorum pro, facer oportere duo ne u iusto dolorum  duo ne

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Eu iusto dolorum pro, facer oportere duo ne u iusto  oportere duo ne

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Eu iusto dolorum pro, facer oportere duo ne u iusto dolorum  duo ne