OBSZARY DORADZTWA ZAWODOWEGO

POLECANE PRODUKTY DO DORADZTWA ZAWODOWEGO

DORADZTWO ZAWODOWE

Obszary realizacji doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

wg zmian z rozporządzenia z 12.02.2019 r.

DORADZTWO ZAWODOWE

Zajęcia z zakresu
doradztwa zawodowego

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Obowiązkowe zajęcia z zakresu
kształcenia ogólnego i zawodowego

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

lekcje wychowawcze

Zajęcia realizowane w ramach
godzin wychowawczych

WIZYTY ZAWODOZNAWCZE

Zajęcia organizowane w obszarze
nauki o zawodach

indywidualnY plan działania (IPD)

TWORZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA

Każdy z nas jest inny – ma różne zainteresowania, predyspozycje, wartości i jeszcze wiele innych cech. Dlatego też warto te wszystkie elementy zebrać razem, aby z tego wyłonił się obraz indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej – stworzyć Indywidualny Plan Działania, który będzie:

  • zbierał w całość cechy danej osoby
  • pokazywał dokąd dana osoba chce zmierzać, jakie cele eduakcyjno-zawodowe ma do osiągnięcia
  • jakie konkretne działania powinna podjąć i w jakich terminach, aby swoje cele osiągnąć

ELEMENTY INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD)

female-careers-advisor-meeting-male-college-studen-PYSW9QP_1024.jpg
CECHY

zbiera w całość cechy charakteru i osobowości oraz mocne i słabe strony danej osoby

DZIAŁANIA

wskazuje jakie konkretnie działania dana osoba powinna podjąć aby osiągnąć ustalone cele

CELE

pokazuje jakie cele eduakcyjno-zawodowe dana osoba ma do osiągnięcia

TERMINY

określa w jakich terminach powinny zostać zrealizowane działania aby osiągnąć ustalone cele

INFORMACJA ZAWODOWA

BAZA WIEDZY O ZAWODACH

Chcąc pomóc klientowi w wyborze lub zmianie zawodu, trzeba mieć dobrze zbudowaną bazę informacji na temat zawodów. 

W Polsce wyodrębnionych jest ponad 2500 zawodów, które funkcjonują na rynku pracy.

Nie chodzi o to, żeby doradca znał na pamięć informacje o każdym z nich. Ważne, by wiedział, jakie są zawody i miał dostęp do informacji o nich.

BAZA WIEDZY
O ZAWODACH

Gotowa baza wiedzy o zawodach, przygotowana przez specjalistów, aby oszczędzić Doradcom czas i konieczność samodzielnego zdobywania wiedzy. Zawierają szczegółowe charakterystyki, wymagania, sposoby kształcenia oraz regulacje. Proponowane pomoce to publikacje drukowane lub prezentacje multimedialne.

polecane produkty

INFORMACJA ZAWODOWA

Materiały drukowane zawierające bardzo szczegółowe charakterystyki zawodów, opracowane na podstawie informacji z rynku pracy.
Materiały dostępne w 2 częściach.

Zawody przyszłości.
Program multimedialny

Zestawienie istotnych wiadomości o zawodach, na które wzrasta zapotrzebowanie w dzisiejszym świecie. Programy z tej serii zawierają prezentacje zawodów oraz testy sprawdzające wiedzę o nich.

Spacery po zawodach.
Program multimedialny

Seria multimedialnych programów będących źródłem informacji o zawodach ze wszystkich 17 branż Przewodnika po Zawodach. Prezentacje pomagają zrozumieć ich specyfikę pracy.

Indywidualny
Planer Kariery
Program

Program zawiera interaktywny moduł do tworzenia IPD (Indywidualnego Planu Działania), pomagający określić wizję kariery zawodowej i przygotować plan edukacyjno-zawodowy.
Zawiera charakterystyki 630 zawodów.

Array
The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

ustawowe obszary doradztwa w szkole ponadpodstawowej

pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy rogramowej

POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW

Obszar zasobów

Pomoce dydaktyczne specjalnie przygotowane dla szkoły ponadpodstawowej, które pomogą Państwu zrealizować zajęcia w wymaganych obszarach

ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY

ZAWODY I RYNEK PRACY

Pomoce dydaktyczne specjalnie przygotowane dla szkoły ponadpodstawowej, które pomogą Państwu zrealizować zajęcia w wymaganych obszarach

RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIERYNEK EDUKACYJNY

Pomoce dydaktyczne specjalnie przygotowane dla szkoły ponadpodstawowej, które pomogą Państwu zrealizować zajęcia w wymaganych obszarach

PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH
PLANOWANIE I DECYZJE

Pomoce dydaktyczne specjalnie przygotowane dla szkoły ponadpodstawowej, które pomogą Państwu zrealizować zajęcia w wymaganych obszarach


 

DORADZTWO ZAWODOWE

Obszary realizacji doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

wg zmian z rozporządzenia z 12.02.2019 r.

DORADZTWO ZAWODOWE

Zajęcia z zakresu
doradztwa zawodowego

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Obowiązkowe zajęcia z zakresu
kształcenia ogólnego i zawodowego

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

lekcje wychowawcze

Zajęcia realizowane w ramach
godzin wychowawczych

WIZYTY ZAWODOZNAWCZE

Zajęcia organizowane w obszarze
nauki o zawodach

Poznawanie własnych zasobówEu iusto dolorum pro, facer oportere duo ne. 

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Eu iusto dolorum pro, facer oportere duo ne u iusto dolorum  duo ne

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Eu iusto dolorum pro, facer oportere duo ne u iusto  oportere duo ne

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Eu iusto dolorum pro, facer oportere duo ne u iusto dolorum  duo ne