loga UE
"Smartfonowa super-edukacja" - to innowacyjny model wsparcia edukacyjnego dla pracujących osób dorosłych będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich

Zapraszamy:

POZNAJ MOŻLIWOŚCI SMARTFONA - zwiększ swoje kompetencje cyfrowe, wykorzystuj w codziennym życiu wszystkie możliwości urządzenia, które zawsze masz pod ręką.

WYKORZYSTAJ SIŁĘ TECHNOLOGII - dowiedz się jak bezpiecznie korzystać z nowych aplikacji i e-usług, jak korzystać z konta w banku, jak robić przelewy, czy zakupy bez wychodzenia z domu.

ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ - zdobądź praktyczne umiejętności szukania pracy i podjęcia zatrudnienia, a także poznaj proces zakładania własnej firmy i działalności gospodarczej.

ZBUDUJ SUKCES TWOJEGO KGW - zdobądź dotacje, środki na rozwój, zaplanuj wspólnie z innymi kolejne kroki do sukcesu waszego KGW osiągaj wszystkie zamierzone cele.

O projekcie

Projekt Smartfonowa super-edukacja jest realizowany w ramach konkursy grantowego „Szansa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020.

Naszym celem jest stworzenie innowacyjnego modelu wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych w obszarach kompetencji cyfrowych:
– korzystanie ze smartfonów
– korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych
– korzystanie z serwisów i platform internetowych
oraz dodatkowo wzmacniającego kompetencje społeczne w obszarach:
– efektywnego funkcjonowania w grupie
– asertywności,
– motywowania siebie i innych

HARMONOGRAM

Aktualnie planowany harmonogram realizacji modelu wsparcia naszego projektu wygląda następująco:

Etap I – maj-czerwiec 2021

Prace przygotowawcze, wstępna rekrutacja, opracowanie materiałów i treści do szkoleń i e-learningu

Etap II – lipiec-sierpień 2021

Spotkania informacyjno-rekrutacyjne 

  • wstępna diagnoza – ocena spełniania warunków udziału w projekcie
  • ustalenie ostatecznych list kandydatów do projektu

Realizacja diagnozy kandydatów do projektu

  • badanie umiejętności podstawowych i potrzeb
  • wykonanie raportów z diagnozy kandydatów do projektu

Zakwalifikowanie osób spełniających kryteria grupy docelowej do grona uczestników do projektu 

Prace nad przygotowaniem, wdrożeniem i uruchomieniem e-learningu

Etap III – wrzesień 2021 – marzec 2022

  • Realizacja warsztatów dla uczestników projektu
  • Bieżące wsparcie uczestników przez mentora rozwoju
  • Bieżąca realizacja dodatkowego coachingu kariery oraz wsparcie w tworzeniu IPR

Etap IV – kwiecień 2022

  • Walidacja nabytych umiejętności – przygotowanie raportu z walidacji – wyniki, wnioski, rekomendacje.
  • Przygotowanie raportu końcowego projektu

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zgodnie z zasadą konkurencyjności poniżej publikujemy zapytania ofertowe

Autor grywalizacji - zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - data publikacji 18.05.2021 r.

Autor scenariuszy animacji - zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - data publikacji 18.05.2021 r.

Informatyk-programista - zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - data publikacji 12.06.2021 r.

Diagnosta - zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - data publikacji 12.06.2021 r.

Kontakt w sprawie zamieszczanych ogłoszeń: progra@progra.pl

Projekt „Smartfonowa super-edukacja” realizowany jest w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość grantu: 797 368,35 PLN    –    Dofinansowanie projektu z UE: 751 838,61 PLN

loga UE