Czy wiesz, że PROGRA od ponad 19 lat przygotowuje pomoce dla doradców zawodowych?
Zobacz na naszej stronie głównej co dla Ciebie przygotowaliśmy…  

O projekcie

Projekt Ze smartfonem do pracy jest realizowany w ramach konkursy grantowego „Szansa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020.

Naszym celem jest stworzenie innowacyjnego modelu wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych w obszarach kompetencji cyfrowych:
– korzystanie ze smartfonów
– korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych
– korzystanie z serwisów i platform internetowych
oraz dodatkowo wzmacniającego kompetencje społeczne w obszarach:
– efektywnego funkcjonowania w grupie
– asertywności,
– motywowania siebie i innych

HARMONOGRAM

Aktualnie planowany harmonogram realizacji modelu wsparcia naszego projektu wygląda następująco:

Etap II – 2020-01-01 – 2021-03-31

1) – 2021-01-20 do 2021-02-05

Spotkania informacyjno-rekrutacyjne w siedzibach KGW:

  • wstępna diagnoza – ocena spełniania warunków udziału w projekcie
  • ustalenie ostatecznych list kandydatów do projektu

2) – 2021-02-06 do 2021-03-20

Realizacja diagnozy kandydatów do projektu

  • badanie umiejętności podstawowych i potrzeb
  • wykonanie raportów z diagnozy kandydatów do projektu

3) – 2021-03-21 do 2021-03-30

Zakwalifikowanie osób spełniających kryteria grupy docelowej do grona uczestników do projektu 

4) – 2021-01-01 do 2021-03-30

Prace nad przygotowaniem, wdrożeniem i uruchomieniem e-learningu

Etap III – 2020-04-01 – 2021-09-30

5) – 2021-04-01 do 2021-09-30

  • Realizacja warsztatów dla uczestników projektu
  • Bieżące wsparcie uczestników przez mentora rozwoju
  • Bieżąca realizacja dodatkowego coachingu kariery oraz wsparcie w tworzeniu IPR

Etap IV – 2020-10-01 – 2021-10-31

6) – 2021-10-01 do 2021-10-31

  • Walidacja nabytych umiejętności – przygotowanie raportu z walidacji – wyniki, wnioski, rekomendacje.
  • Przygotowanie raportu końcowego projektu

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zgodnie z zasadą konkurencyjności poniżej publikujemy zapytania ofertowe

Zapytania dotyczące personelu projektu

Autor grywalizacji - zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - data publikacji 26.10.2020 r.

Autor scenariuszy animacji - zapytanie ofertowe wraz z załącznikam - data publikacji 26.10.2020 r.

Autor twórca kontentu - zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - data publikacji 26.10.2020 r.

Autor treści i materiałów do warsztatów symulacyjnych - zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - data publikacji 26.10.2020 r.

Diagnosta - zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - data publikacji 26.10.2020 r.

Programista-wdrożeniowiec (DevOps Engineer) - zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - data publikacji 27.10.2020 r.

Grafik komputerowy - animator - zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - data publikacji 29.10.2020 r.

Specjalista ds. rekrutacji - zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - data publikacji 02.12.2020 r.

Kontakt w sprawie zamieszczanych ogłoszeń: progra@progra.pl

logo_PROGRA
loga UE