loga-UE.jpg

smartfonowa super-edukacja

„Smartfonowa super-edukacja” – to innowacyjny model wsparcia edukacyjnego dla pracujących osób dorosłych będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich

Zwiększ swoje kompetencje cyfrowe, wykorzystuj w codziennym życiu wszystkie możliwości urządzenia, które zawsze masz pod ręką.

Dowiedz się jak bezpiecznie korzystać z nowych aplikacji i e-usług, jak korzystać z konta w banku, jak robić przelewy, czy zakupy bez wychodzenia z domu.

Zdobądź praktyczne umiejętności szukania pracy i podjęcia zatrudnienia, a także poznaj proces zakładania własnej firmy i działalności gospodarczej.

Zdobądź dotacje, środki na rozwój, zaplanuj wspólnie z innymi kolejne kroki do sukcesu waszego KGW osiągaj wszystkie zamierzone cele.

O PROJEKCIE

Projekt Smartfonowa super-edukacja jest realizowany w ramach konkursy grantowego „Szansa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Naszym celem jest stworzenie innowacyjnego modelu wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych w obszarach kompetencji cyfrowych:

 • korzystanie ze smartfonów
 • korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych
 • korzystanie z serwisów i platform internetowych oraz dodatkowo wzmacniającego kompetencje społeczne w obszarach:
 • efektywnego funkcjonowania w grupie,
 • asertywności,
 • motywowania siebie i innych.

HARMONOGRAM

Aktualnie planowany harmonogram realizacji modelu wsparcia naszego projektu wygląda następująco:

Etap I – maj-czerwiec 2021

Prace przygotowawcze, wstępna rekrutacja, opracowanie materiałów i treści do szkoleń i e-learningu

Etap II – lipiec-grudzień 2021

Spotkania informacyjno-rekrutacyjne 

 • wstępna diagnoza – ocena spełniania warunków udziału w projekcie
 • ustalenie ostatecznych list kandydatów do projektu

Realizacja diagnozy kandydatów do projektu

 • badanie umiejętności podstawowych i potrzeb
 • wykonanie raportów z diagnozy kandydatów do projektu

Zakwalifikowanie osób spełniających kryteria grupy docelowej do grona uczestników do projektu 

Prace nad przygotowaniem, wdrożeniem i uruchomieniem e-learningu

Etap III – styczeń 2022 – marzec 2022

 • Realizacja warsztatów dla uczestników projektu
 • Harmonogram szkoleń w projekcie
 • Bieżące wsparcie uczestników przez mentora rozwoju
 • Bieżąca realizacja dodatkowego coachingu kariery oraz wsparcie w tworzeniu IPR

Etap IV – kwiecień 2022

 • Zakończenie szkoleń w formie zdalnej
 • Walidacja nabytych umiejętności – przygotowanie raportu z walidacji – wyniki, wnioski, rekomendacje.
 • Przygotowanie raportu końcowego projektu

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zgodnie z zasadą konkurencyjności poniżej publikujemy zapytania ofertowe. Aby poznać ich treść kliknij ikonę lub tytuł i pobierz pliki ofertowe.

Kontakt w sprawie zamieszczanych ogłoszeń: biuro@progra.pl

Projekt „Smartfonowa super-edukacja” realizowany jest w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość grantu: 797 368,35 PLN    –    Dofinansowanie projektu z UE: 751 838,61 PLN

loga-UE.jpg