Ryś w gąszczu zawodów

Kompleksowe rozwiązanie dla doradcy zawodowego, pedagoga, psychologa, każdego nauczyciela i wychowawcy do realizacji systemu doradztwa zawodowego w Twojej szkole.

Nieustanny dylemat – jak zrealizować doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – we wszystkich klasach 0-8?!

Nie masz przygotowania z obszaru doradztwa, ale na godzinie wychowawczej lub innych zajęciach z kształcenia ogólnego masz do zrealizowania elementy doradztwa?

Jesteś doradcą zawodowym, ale potrzebujesz sprawdzonych materiałów do ciekawego przeprowadzenia zajęć?

Skorzystaj z Rysia – innowacyjnego wprowadzenia uczniów w świat zawodów i wyboru szkoły.

Zawartość Rysia w gąszczu zawodów

Program świetnie się sprawdza na tablicach multimedialnych, interaktywnych ekranach a także podczas zajęć online z grupą

Przy pomocy Rysia...

Wprowadzisz najmłodszych w obszar preorientacji zawodowej

Klasy 0 - 3

Zrealizujesz orientację zawodową

Klasy 4 - 6

Zrealizujesz doradztwo ze starszą młodzieżą

Klasy 7 - 8

Korzystając z Rysia zrealizujesz zadania z 4 na 5 obszarów realizacji doradztwa zawodowego obowiązujących w szkole:

zajęcia z nauczycielem wychowawcą
zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

(w kl. 7 i 8 po 10h)

obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego

(prowadzone przez wszystkich nauczycieli)

zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawoduprowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ryś w gąszczu zawodów to program komputerowy przygotowany tak, by wprowadzić w obszar preorientacji zawodowej najmłodszych, jak również realizować orientację zawodową i doradztwo ze starszą młodzieżą, pozwalający na:

  • diagnozę zainteresowań zawodowych – program zawiera Test wstępnych zainteresowań branżowych – znormalizowany test psychologiczny przeznaczony dla uczniów w wieku 6-16 lat (nauczyciel widzi porównane poziomy zainteresowania ucznia poszczególnymi branżami i dzięki temu łatwiej może doradzić dalszy profil kształcenia – nie tylko techniczny, ale także profil LO)
  • prezentację branż zawodowych oraz zawodów (program zawiera opisy branż oraz multimedialne prezentacje zawodów)
  • atrakcyjną realizację zajęć dzięki prezentacjom multimedialnym oraz grom edukacyjnym
    – wiedza o branżach i zawodach przekazana za pomocą 72 gier (puzzle, odsłony ze zgadywaniem nazw zawodów, cegiełki z dopasowywaniem zawodów do branż, puzzle z dopasowywaniem czynności, przedmiotów i instytucji do zawodów, krzyżówki zawodoznawcze) [puzzle do wykorzystania w kl. 0-3, cegiełki i puzzle z dopasowywaniem – w kl. 4-6, a krzyżówki w kl. 7-8]

Ryś wielostanowiskowy dla całej szkoły

Ryś to kompleksowe rozwiązanie dla całej szkoły podstawowej – dla klas 0-8 – dla doradcy zawodowego, pedagoga, psychologa, każdego nauczyciela i wychowawcy do realizacji systemu doradztwa zawodowego w szkole. 

Licencja bezterminowa wielostanowiskowa tego programu oznacza licencję na dowolną liczbę stanowisk w obrębie jednej lokalizacji odbiorcy. Dzięki temu wszyscy nauczyciele w szkole, bez względu w jakiej sali prowadzą zajęcia, mogą korzystać z programu.

pakiet optymalny

Pakiet Optymalny to zestaw niezbędnych materiałów do realizacji doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych.

W skład pakietu wchodzą:

Elementy pakietu pozwalają na prowadzenie pełnego spektrum zajęć dla każdej z klas szkoły podstawowej, w tym dla najmłodszych, na podstawie gotowych scenariuszy i materiałów multimedialnych opracowanych przez ekspertów doradztwa zawodowego.

Poznaj wszystkie pomoce Progra

Pomoce dla szkół podstawowych

Elementy pakietów i pozostałe produkty pozwalają na prowadzenie zajęć dla każdej z klas szkoły podstawowej na podstawie gotowych scenariuszy i materiałów, a także zawierają elementy szkoleniowe z obszaru doradztwa zawodowego dla Grona Pedagogicznego i Doradców Zawodowych.

Pomoce dla szkół ponadpodstawowych

Elementy pakietów i produkty pozwalają na przeprowadzenie pełnego spektrum zajęć dla każdej z klas szkoły ponadpodstawowej na podstawie gotowych materiałów opracowanych przez ekspertów doradztwa zawodowego oraz przeprowadzenie najważniejszych, znormalizowanych testów.