Profeski Nowa Ziemia

KARTY + SZKOLENIE NAUCZYCIELA + SCENARIUSZ GRYWALIZACJI

⚠️Narzędzie dostosowane do poziomu kl. 7-8 szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i doradztwa dla osób dorosłych

Stwórz opowieść o swoim życiu i zgarnij najlepsze miejsce na planecie!

Zajęcia grywalizacyjne dla całej klasy – gotowy scenariusz z elementami storytellingu na doradztwo zawodowe i godziny wychowawcze.

Podczas zajęć uczestnicy budują nową cywilizację. Efektem jest samopoznanie uczestników w obszarze:

 • cech
 • wartości
 • odkrywania świata zawodów i specjalności

⚠️Warsztaty te można wykorzystać do pracy z uczniami szkół różnych szczebli edukacji.

Uczestnicy szkolenia otrzymują scenariusz zajęć grywalizacyjnych i pomoce potrzebne do przeprowadzenia warsztatów (m.in. mapę, opis zadań).

zestaw podstawowy

Karty Wyboru Profeski PL

Podstawowy zestaw Kart Wyboru PROFESKI to karty z obrazem, cechami i wartościami w pracy indywidualnej i grupowej z klientem (zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi) przy podejmowaniu wyborów edukacyjno–zawodowych.

 • 60 kart z obrazkami zawodowymi
 • 60 kart z cechami
 • 60 kart z wartościami – potrzebami
 • 6 kart opisów środowiska pracy

wielojęzyczny zestaw uzupełniający

Karty Wyboru PROFESKI wielojęzyczne

Karty zostały przygotowane tak, aby można było jak najlepiej zrozumieć się z osobą mówiącą w języku ukraińskim/ angielskim/ rosyjskim.

Karty zawierają zarówno wersję polską (dla doradcy), jak i wersję w drugim języku (przeznaczoną dla klienta).

 • PL – UA: 60 kart z cechami; 60 kart z wartościami – potrzebami; 6 kart opisów środowiska pracy UA
 • PL – ANG: 60 kart z cechami; 60 kart z wartościami – potrzebami; 6 kart opisów środowiska pracy ANG
 • PL – ROS: 60 kart z cechami; 60 kart z wartościami – potrzebami; 6 kart opisów środowiska pracy ROS
 • 6 kart opisów środowiska pracy PL

szkolenia

Karty sprzedawane są wyłącznie wraz ze szkoleniami przygotowującymi do pracy z nimi. Szkolenia dostępne są w wariancie do pracy indywidualnej i/lub do pracy grupowej. Przystępując do szkolenia nauczysz się korzystać z kart w codziennej pracy doradczej i wsparciu ucznia/ klienta, a także poznasz różne metody ich interpretacji. Szkolenie w 1 zestawie przeznaczone jest dla 1 osoby.

dostępne zestawy Profesek

Zestaw podstawowy 1

Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru PROFESKI w pracy indywidualnej:
zestaw kart podstawowy + szkolenie online w pracy indywidualnej
– 600 zł

Zestaw podstawowy 2

Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru PROFESKI w pracy grupowej:
zestaw kart podstawowy + szkolenie online w pracy grupowej ze scenariuszem zajęć grywalizacyjnych „Nowa ziemia”
– 600 zł

Zestaw podstawowy 3

Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru PROFESKI w pracy indywidualnej i grupowej:
zestaw kart podstawowy + 2 szkolenia online (szkolenie w pracy indywidualnej, szkolenie w pracy grupowej ze scenariuszem zajęć grywalizacyjnych „Nowa ziemia”)
– 900 zł

Zestaw 4

Zestaw podstawowy 1 + zestaw wielojęzyczny:
zestaw kart podstawowy + zestaw kart uzupełniający wielojęzyczny + szkolenie online w pracy indywidualnej
– 980 zł

Zestaw 5

Zestaw podstawowy 3 + zestaw wielojęzyczny:
Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru PROFESKI w pracy indywidualnej, grupowej i wielojęzycznej:
zestaw kart podstawowy + zestaw kart uzupełniający wielojęzyczny + 2 szkolenia online (szkolenie w pracy indywidualnej, szkolenie w pracy grupowej ze scenariuszem zajęć grywalizacyjnych „Nowa ziemia”)
– 1250 zł

Szkolenie w pracy indywidualnej

Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru PROFESKI w pracy indywidualnej
– 360 zł
Szkolenie online tylko dla osób, które zakupiły już zestaw podstawowy 2

szkolenie w pracy grupowej

Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru PROFESKI w pracy grupowej. Scenariusz zajęć grywalizacyjnych „Nowa ziemia”
– 360 zł
Szkolenie online tylko dla osób, które zakupiły już zestaw podstawowy 1

wielojęzyczny zestaw uzupełniający

Uzupełniający zestaw kart - Karty wyboru PROFESKI wielojęzyczne
* Tylko dla osób, które zakupiły już zestaw podstawowy 1 lub zestaw podstawowy 3;
osoby zainteresowane prosimy o kontakt

karty wyboru profeski

Karty Wyboru PROFESKI  służą do kompleksowej pracy przy podejmowaniu wyborów edukacyjno–zawodowych, zarówno przez dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Są przeznaczone do pracy doradczej, wychowawczej oraz coachingowej, teraz także dla osób obcojęzycznych.

* Karty sprzedawane są tylko wraz ze szkoleniami przygotowującymi do pracy z nimi (ze szkoleniem do pracy indywidualnej i/lub do pracy grupowej) – pokazującymi sposoby wykorzystania kart i ich interpretacji.

Karty Wyboru PROFESKI

PROGRA OD 20 LAT DOSTARCZA POMOCE
DO DORADZTWA ZAWODOWEGO

W swoim portfolio mamy zarówno materiały drukowane, jak również oprogramowanie umożliwiające realizację programu doradztwa zawodowego z użyciem nowych technologii.
Progra to testy, arkusze doradztwa, karty zawodów oraz gotowe scenariusze zajęć z pełnym wsparciem multimedialnym.

POZNAJ WSZYSTKIE POMOCE PROGRA

Pomoce dla szkół podstawowych

Elementy pakietów i pozostałe produkty pozwalają na prowadzenie zajęć dla każdej z klas szkoły podstawowej na podstawie gotowych scenariuszy i materiałów, a także zawierają elementy szkoleniowe z obszaru doradztwa zawodowego dla Grona Pedagogicznego i Doradców Zawodowych.

Pomoce dla szkół ponadpodstawowych

Elementy pakietów i produkty pozwalają na przeprowadzenie pełnego spektrum zajęć dla każdej z klas szkoły ponadpodstawowej na podstawie gotowych materiałów opracowanych przez ekspertów doradztwa zawodowego oraz przeprowadzenie najważniejszych, znormalizowanych testów.