Pakiet Szkoleniowy dla szkoły podstawowej

3 499,00 

Pakiet Szkoleniowy to zestaw niezbędnych pomocy do realizacji doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych wraz z modułami szkoleniowymi dla Grona Pedagogicznego z obszaru doradztwa zawodowego. Szkolenia elearningowe to wygodne narzędzie dające dostęp do wiedzy w dowolnym momencie, w wygodny sposób, z użyciem nowych technologii. Dzięki niemu szkoła będzie dysponowała najlepszym zestawem materiałów szkoleniowych dla kadry, gotowych scenariuszy zajęć, testów, pomocy dla uczniów i dodatków grywalizacyjnych i multimedialnych.

W skład pakietu wchodzą:

 

Szkolenie e-learningowe „Podstawy doradztwa zawodowego w szkole podstawowej” (dostęp dla całej Rady Pedagogicznej)

Szkolenie e-learningowe „Indywidualne doradztwo zawodowe w szkole podstawowej” (dostęp dla 1 osoby)

Karty wyboru PROFESKI (pakiet kart razem ze szkoleniem online dla 1 os)

Ryś w gąszczu zawodów (licencja bezterminowa wielostanowiskowa)

Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć kl. 7 i 8 (po 10 scenariuszy dla każdej klasy)

Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (pełna nielimitowana wersja z 2-letnią licencją na 5 stanowisk)

Elementy pakietu pozwalają na prowadzenie zajęć dla każdej z klas szkoły podstawowej na podstawie gotowych scenariuszy i materiałów opracowanych przez ekspertów doradztwa zawodowego.

Opis

Pakiet Szkoleniowy to zestaw niezbędnych pomocy do realizacji doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych wraz z modułami szkoleniowymi dla Grona Pedagogicznego z obszaru doradztwa zawodowego.

W skład pakietu wchodzą:

Elementy pakietu pozwalają na prowadzenie pełnego spektrum zajęć dla każdej z klas szkoły podstawowej, w tym dla najmłodszych, na podstawie gotowych scenariuszy i materiałów multimedialnych opracowanych przez ekspertów doradztwa zawodowego.

Szkolenia e-learningowe

Program szkoleniowy przygotowany w formie cyklu szkoleń e-learningowych, przeznaczony jest dla doradców zawodowych i Grona Pedagogicznego.

Szkolenia e-learningowe przygotowane przez Progra to łatwa i wygodna forma poszerzania wiedzy. Dzięki dostępności online – wystarczy się zalogować w prosty sposób na naszej platformie szkoleniowej www.doradcakariery.pl i w dogodnym dla siebie czasie przejść przez poszczególne części szkolenia, a po zakończeniu szkolenia pobrać z platformy certyfikat.

Szkolenia dostępne w Pakiecie Szkoleniowym:

Podstawy doradztwa zawodowego w szkole podstawowej

• Doradczy start! Co będziesz robić i w jaki sposób? (m.in. Podstawy prawne doradztwa zawodowego)

• Rozwój zawodowy Twojego ucznia – w jaki sposób podejmie wybór?

• Co badamy i z jakiego powodu?

• Zawodoznawstwo

• Tworzenie WSDZ w szkole podstawowej

Indywidualne doradztwo zawodowe w szkole podstawowej

• Obszary do pracy w indywidualnym doradztwie zawodowym

• Bilans zasobów i narzędzia do diagnozy

• Ćwiczenia i zadania do odkrywania zasobów własnych ucznia

• Przebieg rozmowy doradczej w praktyce – krok po kroku

• Konstruowanie IPD (Indywidualnego Planu Działania) z uczniem szkoły podstawowej

Szkolenia e-learningowe przygotowane przez ekspertów Progra zamawiać można także na www.doradcakariery.pl

Karty wyboru PROFESKI (pakiet kart razem ze szkoleniem online dla 1 os)

To zestaw kart do kompleksowej pracy przy podejmowaniu wyborów edukacyjno–zawodowych, zarówno przez dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe.

Zestaw zawiera karty oraz szkolenie on-line z certyfikatem.

Otrzymasz szczegółowe informacje metodyczne, z przykładowymi pytaniami oraz ścieżkami edukacyjnymi i nazwami zawodów.

Narzędzie przeznaczone jest do pracy doradczej, coachingowej oraz wychowawczej.

Chcesz pomóc trafnie wybrać zawód czy szkołę? Wykorzystaj Karty wyboru zawodu!

Zawartość opakowania:

• 60 kart z obrazkami zawodowymi

• 60 kart z cechami

• 60 kart z wartościami – potrzebami

• 6 kart opisów środowiska pracy

Do zestawu dołączone są instrukcje z pytaniami i poleceniami doradczymi – tak, aby metoda krok po kroku prowadziła doradcę i klienta.

Karty sprzedawane są wraz z praktycznym szkoleniem pokazującym sposoby wykorzystania kart i ich interpretacji.

Ryś w gąszczu zawodów – licencja bezterminowa wielostanowiskowa

Program przeznaczony jest do prowadzenia doradztwa zawodowego wśród dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat.

Przy pomocy tego programu zrealizują Państwo zadania z 2 obowiązkowych obszarów realizacji doradztwa zawodowego w szkole podstawowej:

obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego (prowadzone przez wszystkich nauczycieli), w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także rozszerzą i uatrakcyjnią zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w kl. 7 i 8 (wymagane 10h).

Przy pomocy programu „Ryś w gąszczu zawodów”:

 • Nauczyciele, w szczególności wychowawcy poprowadzą zajęcia, na których zapoznają uczniów z branżami zawodowymi (program zawiera 12 scenariuszy zajęć dotyczących branż zawodowych).
 • Doradca/nauczyciel przeprowadzi diagnozę zainteresowań zawodowych (program zawiera Test wstępnych zainteresowań branżowych – znormalizowany test psychologiczny przeznaczony dla uczniów w wieku 6-16 lat).
 • Uczniowie poznają zawody z poszczególnych branż (55 multimedialnych prezentacji zawodów) – do wykorzystania przez wszystkich nauczycieli, by pokazać zawody związane z ich przedmiotami.
 • Uczniowie sprawdzą swoją wiedzę o zawodach i branżach
 • W formie zabawy aktywizującej, za pomocą 72 gier (puzzle, odsłony ze zgadywaniem nazw zawodów, cegiełki z dopasowywaniem zawodów do branż, puzzle z dopasowywaniem czynności, przedmiotów i instytucji do zawodów, krzyżówki zawodoznawcze) – uczniowie zdobędą i poszerzą wiedzę o zawodach:- puzzle do wykorzystania w klasach młodszych,- cegiełki i puzzle z dopasowywaniem – w kl. 4-6,

  – krzyżówki w kl. 7-8.

W programie uczniowie mają możliwość uzyskać informacje niezbędne do rozpoczęcia procesu planowania edukacyjno – zawodowego.

Spacerując po lesie w towarzystwie Rysia, uczeń zdobędzie wiedzę o świecie zawodów – pozna podstawowe branże zawodowe występujące na rynku pracy oraz uzyska informacje o wybranych zawodach wchodzących skład tych branż (m.in. zadania zawodowe, niezbędne wymagania do wykonywania określonego zawodu).

Dostępne warianty licencji – samodzielnie poza pakietem:

 • Licencja jednostanowiskowa (na jedno stanowisko w szkole, bezterminowa) – 649 zł
 • Licencja wielostanowiskowa (na dowolną liczbę stanowisk w szkole, bezterminowa) – 1299 zł

Program świetnie się sprawdza na tablicach multimedialnych i przy nauczaniu zdalnym

Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć kl. 7 i 8 (po 10 scenariuszy dla każdej klasy)

Gotowe scenariusze do poprowadzenia zajęć z załącznikami do wydrukowania dla uczniów – 10 scenariuszy dla kl. 7 i 10 scenariuszy dla kl. 8. Przy pomocy tych scenariuszy zrealizują Państwo zadania z obszarów realizacji doradztwa zawodowego obowiązujących w szkole: zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (10h dla kl. 7 i 8).

Scenariusze realizują 4 obszary wymagane przez MEN:

 • poznawanie własnych zasobów,
 • świat zawodów i rynek pracy,
 • rynek edukacyjny i uczenie się przez cale życie,
 • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Scenariusze zawierają pełne informacje na temat zajęć: temat, czas trwania, niezbędne pomoce, cele, przebieg zajęć, podsumowanie zajęć oraz załączniki.

Wystarczy przeczytać scenariusz, wydrukować załączniki dla uczniów i można przeprowadzać zajęcia. Scenariusze dostarczane są w formie papierowej i na płycie plikach pdf.

Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (MKPZ)

Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (MKPZ) to 4 kwestionariusze w formie programu komputerowego. Służą one do badania preferencji ucznia związanych z wyborem zawodu poprzez określenie zainteresowań, kompetencji społecznych i cech temperamentu. Przeznaczony jest do diagnozy dla młodzieży od 12 r.ż. MKPZ:

 • bada zdolności umysłowe z podziałem na 4 rodzaje: werbalne, przestrzenno-techniczne, liczbowe, uwagę, a także podaje przykłady zawodów, w których są one pożądane;
 • weryfikuje czynności lub działania społeczne, pozwalające stwierdzić preferencje co do typu kontaktów: dydaktycznych, opiekuńczych, kierowniczo-organizacyjnych, perswazyjnych, a także podaje przykłady zawodów, w których potrzebne są kompetencje społeczne danego rodzaju;
 • sprawdza cechy temperamentu i warunki fizyczne, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu;

Dostępne warianty licencji – samodzielnie poza pakietem:

 • Licencja nielimitowana na 2 lata na 5 stanowisk (do przebadania w tym czasie dowolna liczba uczniów) – 399 zł
 • Licencja nielimitowana na 5 lat 10 stanowisk (do przebadania w tym czasie dowolna liczba uczniów) – 799 zł

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pakiet Szkoleniowy dla szkoły podstawowej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.