Pakiet Premium dla szkoły ponadpodstawowej

7 499,00 

Pakiet Premium dla szkół ponadpodstawowych to zestaw niezbędnych pomocy do realizacji doradztwa zawodowego wraz z gotowymi scenariuszami zajęć i testami. Rozwiązanie przygotowane przez ekspertów Progra to seria znormalizowanych testów psychologicznych ułatwiających proces samopoznania. Są to testy do samobadania w formie programów komputerowych. W ciągu kilku-kilkunastu minut osoba badana uzyskuje gotowe, opisowe wyniki testu, które można wydrukować, zapisać, a także wysłać na adres e-mail doradcy oraz osoby badanej.

W skład pakietu wchodzą:

 

Indywidualny Planer Kariery (licencja na 15 stanowisk)

Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziomy I – IV (9 części)

Książka Praca i ja. Przygoda życia (5 szt. do biblioteki)

Karty wyboru PROFESKI (pakiet kart razem ze szkoleniem online dla 1 os)

Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (pełna nielimitowana wersja z 2-letnią licencją na 5 stanowisk)

Test preferencji i predyspozycji zawodowych (pełna nielimitowana wersja z 2-letnią licencją na 5 stanowisk)

Test umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron (pełna nielimitowana wersja z 2-letnią licencją na 5 stanowisk)

Test „Kompetencje – filary sukcesu” (pełna nielimitowana wersja z 2-letnią licencją na 5 stanowisk)

Elementy pakietu pozwalają na przeprowadzenie zajęć dla każdej z klas szkoły ponadpodstawowej na podstawie gotowych materiałów opracowanych przez ekspertów doradztwa zawodowego oraz przeprowadzenie znormalizowanych testów.

Opis

Rozwiązanie przygotowane przez ekspertów Progra to pakiet pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, materiałów drukowanych i multimedialnych oraz seria znormalizowanych testów psychologicznych ułatwiających proces samopoznania. Są to testy do samobadania w formie programów komputerowych. W ciągu kilku-kilkunastu minut osoba badana uzyskuje gotowe, opisowe wyniki testu, które można wydrukować, zapisać, a także wysłać na adres e-mail doradcy oraz osoby badanej.

W skład pakietu wchodzą:

 

Elementy pakietu pozwalają na prowadzenie pełnego spektrum zajęć dla każdej z klas szkoły ponadpodstawowej, w tym dokonania diagnozy z wykorzystaniem testów opracowanych przez ekspertów doradztwa zawodowego.

 

Indywidualny Planer Kariery (licencja na 15 stanowisk)

To program komputerowy pozwalający na zapoznanie się z zawodami i zaplanowanie indywidualnej wizji ścieżki edukacyjno-zawodowej, stworzenie Indywidualnego Planu Działania, który:

• zbiera w całość cechy danej osoby,

• pokazuje dokąd dana osoba chce zmierzać, jakie cele eduakcyjno-zawodowe ma do osiągnięcia?

• jakie konkretne działania powinna podjąć i w jakich terminach, aby swoje cele osiągnąć?

 

Program zawiera 630 charakterystyk zawodów szkolnictwa zawodowego, średniego i wyższego , Klasyfikację Zawodów i Specjalności, a także Poradnik dla niepełnosprawnych zawierający wiele informacji potrzebnych przy pracy z osobami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności.

 

 

 

Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziomy I – IV (9 części)

 

Pakiet przygotowany jest aby ułatwić przygotowanie zajęć – Doradca może skupić się na realizacji materiału z uczniami oraz badaniu ich kompetencji, na podstawie gotowych scenariuszy przygotowanych przez ekspertów:

• Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziomy I-III

• Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziomy IV

Scenariusze zostały przygotowane w taki sposób, że zawierają wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia zajęć:

• cele zajęć

• opis przebiegu zajęć

• kwestionariusze

• załączniki

• testy, zabawy, zadania

• prezentacje multimedialne (na rzutnik lub tablicę)

Scenariusze przygotowane są na płycie CD, na której znajdują się pliki pdf do wydrukowania i rozdania uczestnikom zajęć oraz pliki multimedialne.

 

Scenariusze zostały podzielone na 4 poziomy – od najmniej do najbardziej zaawansowanego.
  • Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziomy I-III są przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zajęcia na podstawie tych scenariuszy można przeprowadzać na dwa sposoby:• linearnie – wykorzystując najpierw scenariusze z poziomu I-go, potem II-go, a na koniec z III-go,• modułowo – można poprowadzić zajęcia cyklami tematycznymi, tzn. przykładowo najpierw cykl zajęć z tematyki poznawania siebie (z poziomów I-III), potem cykl zajęć dotyczących rynku pracy czy uczenia się (z poziomów I-III), a na koniec zajęcia dotyczące rozwoju kompetencji kluczowych (z poziomów I-III).
  • Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziomy IV przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych – są to scenariusze z zakresu poszukiwania pracy, rozwoju zawodowego i pogłębiania kompetencji miękkich.

 

Tematy wszystkich scenariuszy (jest ich ponad 100) znajdą Państwo tutaj.

 

 

 

Książka Praca i ja. Przygoda życia (5 szt. do szkolnej biblioteki)

Książka motywująca skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, która:

• motywuje do działania,

• motywuje do tworzenia i wykorzystywania możliwości,

• pokazuje, że można być panem swojego rozwoju,

• pokazuje, jak ważna jest satysfakcja z wykonywanej pracy,

• przygotowuje do rozmowy kwalifikacyjnej,

• omawia najważniejsze zasoby,

• pokazuje w co warto inwestować czas.

 

Kilka jej egzemplarzy powinni znajdować się w bibliotece każdej szkoły ponadpodstawowej – sami dobrze wiemy, jak czasami trudno zmotywować młodzież, a autorka to potrafi zrobić.

 

 

 

Karty wyboru PROFESKI (pakiet kart razem ze szkoleniem online dla 1 os)

 

To zestaw kart do kompleksowej pracy przy podejmowaniu wyborów edukacyjno–zawodowych, zarówno przez dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe.
Zestaw zawiera karty oraz szkolenie on-line z certyfikatem.

Otrzymasz szczegółowe informacje metodyczne, z przykładowymi pytaniami oraz ścieżkami edukacyjnymi i nazwami zawodów.

Narzędzie przeznaczone jest do pracy doradczej, coachingowej oraz wychowawczej.

Chcesz pomóc trafnie wybrać zawód czy szkołę? Wykorzystaj Karty wyboru zawodu!

Zawartość opakowania:

• 60 kart z obrazkami zawodowymi

• 60 kart z cechami

• 60 kart z wartościami – potrzebami

• 6 kart opisów środowiska pracy

 

Do zestawu dołączone są instrukcje z pytaniami i poleceniami doradczymi – tak, aby metoda krok po kroku prowadziła doradcę i klienta.

Karty sprzedawane są wraz z praktycznym szkoleniem pokazującym sposoby wykorzystania kart i ich interpretacji.

 

 

 

Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (MKPZ)

 

Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (MKPZ) to 4 kwestionariusze w formie programu komputerowego. Służą one do badania preferencji ucznia związanych z wyborem zawodu poprzez określenie zainteresowań, kompetencji społecznych i cech temperamentu. Przeznaczony jest do diagnozy dla młodzieży od 12 r.ż. MKPZ:

  • bada zdolności umysłowe z podziałem na 4 rodzaje: werbalne, przestrzenno-techniczne, liczbowe, uwagę, a także podaje przykłady zawodów, w których są one pożądane;
  • weryfikuje czynności lub działania społeczne, pozwalające stwierdzić preferencje co do typu kontaktów: dydaktycznych, opiekuńczych, kierowniczo-organizacyjnych, perswazyjnych, a także podaje przykłady zawodów, w których potrzebne są kompetencje społeczne danego rodzaju;
  • sprawdza cechy temperamentu i warunki fizyczne, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu;

 

Dostępne warianty licencji – samodzielnie poza pakietem:

  • Licencja nielimitowana na 2 lata na 5 stanowisk (do przebadania w tym czasie dowolna liczba uczniów) – 399 zł
  • Licencja nielimitowana na 5 lat 10 stanowisk (do przebadania w tym czasie dowolna liczba uczniów) – 799 zł

 


Testy Kariery to seria znormalizowanych testów psychologicznych ułatwiających proces samopoznania. Są to testy do samobadania w formie programów komputerowych. W ciągu kilku-kilkunastu minut osoba badana uzyskuje gotowe, opisowe wyniki testu. Wyniki można wydrukować, zapisać, a także wysłać od razu na email doradcy czy osoby badanej.

 

Testy Kariery:

• zaoszczędzają czas – program sam zlicza punkty i generuje zrozumiałe, opisowe wyniki, dzięki czemu nie musi tego robić doradca

• są szybkie do wykonania – w kilka-kilkanaście minut otrzymuje się opisowy wynik testu

• nie mają ograniczeń co do liczby osób badanych

• wyniki testu można wydrukować, zapisać oraz wysłać na email

• do ich stosowania nie jest wymagane wykształcenie psychologiczne – zostały przygotowane do samobadania – tak, aby każda osoba mogła samodzielnie wykonać test.

Testy z tej serii są przeznaczone dla młodzieży i osób dorosłych (od 15-go r.ż.).

Testy dostępne na progra.pl:

1. Test preferencji i predyspozycji zawodowych

2. Test umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron

3. Test „Kompetencje – filary sukcesu”

4. Test „Samoocena zainteresowań zawodowych”

5. Test „Czy jestem przedsiębiorczy?”

6. Test „Czy jestem samodzielny?”

7. Test „Czy jestem asertywny?”

8. Test „Czy jestem kreatywny?”

9. Test „Zarządzanie czasem”

10. Test „Czy akceptuję siebie?”

11. Test „Czy jestem konsekwentny”

12. Test „W jaki sposób się uczę?”

13. Test „W jaki sposób poznaję i organizuję świat?”

14. Test stresu egzaminacyjnego

 


 

Test preferencji i predyspozycji zawodowych (pełna nielimitowana wersja z 2-letnią licencją na 5 stanowisk)

Test ten pomoże odpowiedzieć na pytanie jakie są dominujące cechy osobowości zawodowej osoby badanej, jaki rodzaj i styl pracy lubi, jaki rodzaj kontaktów interpersonalnych w różnych sytuacjach społecznych preferuje.
Osoba badana dowiaduje się, które z rodzajów preferencji zawodowych (przedmiotowe, społeczne, przedsiębiorcze, twórcze, wykonawcze, analityczne) są u niej dominujące i w jakich sytuacjach zawodowych prognozują one efektywną adaptację oraz odniesienie sukcesu. Nowa wiedza o sobie zdobyta dzięki pracy z testem, ma pomóc podjąć decyzję o wyborze zawodu lub zweryfikować plany zawodowe.

Test ten powstał w wyniku inspiracji teorią Hollanda.

 

Test umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron (pełna nielimitowana wersja z 2-letnią licencją na 5 stanowisk)

Celem tego testu jest określenie poziomu umiejętności rozpoznawania swoich mocnych stron w kontekście planowania własnej kariery zawodowej i uczenia się przez całe życie. W teście wykorzystano jedną ze skuteczniejszych metod określania potencjału (w tym osobowego) – analizę SWOT.
Dzięki SWOT jesteśmy w stanie nie tylko lepiej poznać samych siebie, ale również zrozumieć które z obowiązków rozwijają nasze talenty, a które mogą stanowić dla nas trudność i wyzwanie.
Analiza SWOT została w teście wzbogacona o dodatkową skalę: poczucie własnej wartości i umiejscowienie kontroli, które wg teorii psychologicznych wpływają na:

• postrzeganie siebie i swoich zasobów,

• podejmowane działania,

• dążenie do celu.

 

Test „Kompetencje – filary sukcesu” (pełna nielimitowana wersja z 2-letnią licencją na 5 stanowisk)

Ten test jest pomocą (programem komputerowym) pozwalającą na poznanie własnych kompetencji (umiejętności), niezbędnych do skutecznego planowania i realizowania kariery edukacyjno–zawodowej.
Wynik testu pomaga uświadomić sobie, które z kompetencji przyszłości:

• myślenie twórcze

• efektywne zarządzanie czasem

• myślenie logiczne

• umiejętność ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności

• obsługa komputera

to mocne filary, które pomogą odnieść sukces i należy je doskonalić od najmłodszych lat, by stały się solidną podstawą kariery zawodowej.

 

W testach nie ma ograniczeń co do liczby osób badanych! Tak tanio, szybko i profesjonalnie nie przeprowadzisz badań innymi testami!

 

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pakiet Premium dla szkoły ponadpodstawowej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.