Pakiet Podstawowy dla szkoły ponadpodstawowej

1 299,00 

Pakiet Podstawowy to wyjściowe rozwiązanie dla szkół ponadpodstawowych – zawiera zestaw podstawowych pomocy niezbędnych do realizacji doradztwa zawodowego wraz z gotowymi scenariuszami zajęć i podstawowymi testami w formie programów komputerowych. W ciągu kilku-kilkunastu minut osoba badana uzyskuje gotowe, opisowe wyniki testu, które można wydrukować, zapisać, a także wysłać na adres e-mail doradcy oraz osoby badanej.

W skład pakietu wchodzą:

 

Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziom I cz. 1 i 2 (pełna wersja z licencją bezterminową na 5 stanowisk)

Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (pełna nielimitowana wersja z 2-letnią licencją na 5 stanowisk)

Test preferencji i predyspozycji zawodowych (pełna nielimitowana wersja z 2-letnią licencją na 5 stanowisk)

Elementy pakietu pozwalają na przeprowadzenie obowiązkowych zajęć dla każdej z klas szkoły ponadpodstawowej na podstawie gotowych materiałów opracowanych przez ekspertów doradztwa zawodowego oraz przeprowadzenie najważniejszych, znormalizowanych testów.

Opis

Pakiet Podstawowy to wyjściowe rozwiązanie dla szkół ponadpodstawowych – zawiera zestaw podstawowych pomocy niezbędnych do realizacji doradztwa zawodowego wraz z gotowymi scenariuszami zajęć i podstawowymi testami w formie programów komputerowych.

W skład pakietu wchodzą:

 

Elementy pakietu pozwalają na prowadzenie podstawowego spektrum zajęć dla każdej z klas szkoły ponadpodstawowej, w tym dokonania podstawowej diagnozy z wykorzystaniem testów opracowanych przez ekspertów doradztwa zawodowego.

 

Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziom I cz. 1 i 2 (pełna wersja z licencją bezterminową na 5 stanowisk)

 

Pakiet przygotowany jest aby ułatwić przygotowanie zajęć – Doradca może skupić się na realizacji materiału z uczniami oraz badaniu ich kompetencji, na podstawie gotowych scenariuszy przygotowanych przez ekspertów:

• Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziom I cz. 1 i 2

*(scenariusze zajęć na poziomie II-IV dostępne są w Pakiecie Premium lub osobno)

Scenariusze zostały przygotowane w taki sposób, że zawierają wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia zajęć:

• cele zajęć

• opis przebiegu zajęć

• kwestionariusze

• załączniki

• testy, zabawy, zadania

• prezentacje multimedialne (na rzutnik lub tablicę)

Scenariusze przygotowane są na płycie CD, na której znajdują się pliki pdf do wydrukowania i rozdania uczestnikom zajęć oraz pliki multimedialne.

 

Scenariusze zostały podzielone na 4 poziomy – od najmniej do najbardziej zaawansowanego.
  • Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziomy I-III są przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zajęcia na podstawie tych scenariuszy można przeprowadzać na dwa sposoby:• linearnie – wykorzystując najpierw scenariusze z poziomu I-go, potem II-go, a na koniec z III-go,

    modułowo – można poprowadzić zajęcia cyklami tematycznymi, tzn. przykładowo najpierw cykl zajęć z tematyki poznawania siebie (z poziomów I-III), potem cykl zajęć dotyczących rynku pracy czy uczenia się (z poziomów I-III), a na koniec zajęcia dotyczące rozwoju kompetencji kluczowych (z poziomów I-III).

  • Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziomy IV przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych – są to scenariusze z zakresu poszukiwania pracy, rozwoju zawodowego i pogłębiania kompetencji miękkich.

 

Tematy wszystkich scenariuszy (jest ich ponad 100) znajdą Państwo tutaj.

 

 

 

Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (MKPZ)

 

Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (MKPZ) to 4 kwestionariusze w formie programu komputerowego. Służą one do badania preferencji ucznia związanych z wyborem zawodu poprzez określenie zainteresowań, kompetencji społecznych i cech temperamentu. Przeznaczony jest do diagnozy dla młodzieży od 12 r.ż. MKPZ:

  • bada zdolności umysłowe z podziałem na 4 rodzaje: werbalne, przestrzenno-techniczne, liczbowe, uwagę, a także podaje przykłady zawodów, w których są one pożądane;
  • weryfikuje czynności lub działania społeczne, pozwalające stwierdzić preferencje co do typu kontaktów: dydaktycznych, opiekuńczych, kierowniczo-organizacyjnych, perswazyjnych, a także podaje przykłady zawodów, w których potrzebne są kompetencje społeczne danego rodzaju;
  • sprawdza cechy temperamentu i warunki fizyczne, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu;

 

Dostępne warianty licencji – samodzielnie poza pakietem:

  • Licencja nielimitowana na 2 lata na 5 stanowisk (do przebadania w tym czasie dowolna liczba uczniów) – 399 zł
  • Licencja nielimitowana na 5 lat 10 stanowisk (do przebadania w tym czasie dowolna liczba uczniów) – 799 zł

 


Testy Kariery to seria znormalizowanych testów psychologicznych ułatwiających proces samopoznania. Są to testy do samobadania w formie programów komputerowych. W ciągu kilku-kilkunastu minut osoba badana uzyskuje gotowe, opisowe wyniki testu. Wyniki można wydrukować, zapisać, a także wysłać od razu na email doradcy czy osoby badanej.

 

Testy Kariery:

• zaoszczędzają czas – program sam zlicza punkty i generuje zrozumiałe, opisowe wyniki, dzięki czemu nie musi tego robić doradca

• są szybkie do wykonania – w kilka-kilkanaście minut otrzymuje się opisowy wynik testu

• nie mają ograniczeń co do liczby osób badanych

• wyniki testu można wydrukować, zapisać oraz wysłać na email

• do ich stosowania nie jest wymagane wykształcenie psychologiczne – zostały przygotowane do samobadania – tak, aby każda osoba mogła samodzielnie wykonać test.

Testy z tej serii są przeznaczone dla młodzieży i osób dorosłych (od 15-go r.ż.).

Testy dostępne na progra.pl:

1. Test preferencji i predyspozycji zawodowych

2. Test umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron

3. Test „Kompetencje – filary sukcesu”

4. Test „Samoocena zainteresowań zawodowych”

5. Test „Czy jestem przedsiębiorczy?”

6. Test „Czy jestem samodzielny?”

7. Test „Czy jestem asertywny?”

8. Test „Czy jestem kreatywny?”

9. Test „Zarządzanie czasem”

10. Test „Czy akceptuję siebie?”

11. Test „Czy jestem konsekwentny”

12. Test „W jaki sposób się uczę?”

13. Test „W jaki sposób poznaję i organizuję świat?”

14. Test stresu egzaminacyjnego

 


 

Test preferencji i predyspozycji zawodowych (pełna nielimitowana wersja z 2-letnią licencją na 5 stanowisk)

Test ten pomoże odpowiedzieć na pytanie jakie są dominujące cechy osobowości zawodowej osoby badanej, jaki rodzaj i styl pracy lubi, jaki rodzaj kontaktów interpersonalnych w różnych sytuacjach społecznych preferuje.
Osoba badana dowiaduje się, które z rodzajów preferencji zawodowych (przedmiotowe, społeczne, przedsiębiorcze, twórcze, wykonawcze, analityczne) są u niej dominujące i w jakich sytuacjach zawodowych prognozują one efektywną adaptację oraz odniesienie sukcesu. Nowa wiedza o sobie zdobyta dzięki pracy z testem, ma pomóc podjąć decyzję o wyborze zawodu lub zweryfikować plany zawodowe.

Test ten powstał w wyniku inspiracji teorią Hollanda.

 

W testach nie ma ograniczeń co do liczby osób badanych! Tak tanio, szybko i profesjonalnie nie przeprowadzisz badań innymi testami!

 

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pakiet Podstawowy dla szkoły ponadpodstawowej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.