Pakiet Optymalny dla szkoły podstawowej

Pakiet Optymalny to zestaw niezbędnych materiałów do realizacji doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych. Dzięki niemu szkoła będzie dysponowała najlepszym zestawem materiałów, gotowych scenariuszy zajęć, testów, pomocy dla uczniów i dodatków grywalizacyjnych i multimedialnych.

W skład pakietu wchodzą:

Ryś w gąszczu zawodów (licencja wielostanowiskowa)
Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć kl. 7 i 8 (po 10 scenariuszy dla każdej klasy)
Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (pełna nielimitowana wersja z 2-letnią licencją na 5 stanowisk)

Szkolenie e-learningowe „Podstawy doradztwa zawodowego w szkole podstawowej” (dostęp dla 1 osoby)

Elementy pakietu pozwalają na prowadzenie zajęć dla każdej z klas szkoły podstawowej na podstawie gotowych scenariuszy i materiałów opracowanych przez ekspertów doradztwa zawodowego.

1,700.00 

Opis

Pakiet Optymalny to zestaw niezbędnych materiałów do realizacji doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych.

W skład pakietu wchodzą:

 

Elementy pakietu pozwalają na prowadzenie pełnego spektrum zajęć dla każdej z klas szkoły podstawowej, w tym dla najmłodszych, na podstawie gotowych scenariuszy i materiałów multimedialnych opracowanych przez ekspertów doradztwa zawodowego.

 

 

Ryś w gąszczu zawodów – licencja wielostanowiskowa, bezterminowa

 

Program przeznaczony jest do prowadzenia doradztwa zawodowego wśród dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat.
Przy pomocy tego programu zrealizują Państwo zadania z 2 obowiązkowych obszarów realizacji doradztwa zawodowego w szkole podstawowej:

obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego (prowadzone przez wszystkich nauczycieli), w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także rozszerzą i uatrakcyjnią zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w kl. 7 i 8 (wymagane 10h).

 

Przy pomocy programu „Ryś w gąszczu zawodów”:

 • Nauczyciele, w szczególności wychowawcy poprowadzą zajęcia, na których zapoznają uczniów z branżami zawodowymi (program zawiera 12 scenariuszy zajęć dotyczących branż zawodowych).
 • Doradca/nauczyciel przeprowadzi diagnozę zainteresowań zawodowych (program zawiera Test wstępnych zainteresowań branżowych – znormalizowany test psychologiczny przeznaczony dla uczniów w wieku 6-16 lat).
 • Uczniowie poznają zawody z poszczególnych branż (55 multimedialnych prezentacji zawodów) – do wykorzystania przez wszystkich nauczycieli, by pokazać zawody związane z ich przedmiotami.
 • Uczniowie sprawdzą swoją wiedzę o zawodach i branżach
 • W formie zabawy aktywizującej, za pomocą 72 gier (puzzle, odsłony ze zgadywaniem nazw zawodów, cegiełki z dopasowywaniem zawodów do branż, puzzle z dopasowywaniem czynności, przedmiotów i instytucji do zawodów, krzyżówki zawodoznawcze) – uczniowie zdobędą i poszerzą wiedzę o zawodach:
  – puzzle do wykorzystania w klasach młodszych,
  – cegiełki i puzzle z dopasowywaniem – w kl. 4-6,
  – krzyżówki w kl. 7-8.

W programie uczniowie mają możliwość uzyskać informacje niezbędne do rozpoczęcia procesu planowania edukacyjno – zawodowego.
Spacerując po lesie w towarzystwie Rysia, uczeń zdobędzie wiedzę o świecie zawodów – pozna podstawowe branże zawodowe występujące na rynku pracy oraz uzyska informacje o wybranych zawodach wchodzących skład tych branż (m.in. zadania zawodowe, niezbędne wymagania do wykonywania określonego zawodu).

 

Dostępne warianty licencji – samodzielnie poza pakietem:

 • Licencja jednostanowiskowa (na jedno stanowisko w szkole, bezterminowa) – 553,5 zł
 • Licencja wielostanowiskowa (na dowolną liczbę stanowisk w szkole, bezterminowa) – 984 zł

 

Program świetnie się sprawdza na tablicach multimedialnych i przy nauczaniu zdalnym

 

Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć kl. 7 i 8 (po 10 scenariuszy dla każdej klasy)

 

Gotowe scenariusze do poprowadzenia zajęć z załącznikami do wydrukowania dla uczniów – 10 scenariuszy dla kl. 7 i 10 scenariuszy dla kl. 8. Przy pomocy tych scenariuszy zrealizują Państwo zadania z obszarów realizacji doradztwa zawodowego obowiązujących w szkole: zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (10h dla kl. 7 i 8).

 

Scenariusze realizują 4 obszary wymagane przez MEN:

 • poznawanie własnych zasobów,
 • świat zawodów i rynek pracy,
 • rynek edukacyjny i uczenie się przez cale życie,
 • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

 

Scenariusze zawierają pełne informacje na temat zajęć: temat, czas trwania, niezbędne pomoce, cele, przebieg zajęć, podsumowanie zajęć oraz załączniki.

Wystarczy przeczytać scenariusz, wydrukować załączniki dla uczniów i można przeprowadzać zajęcia. Scenariusze dostarczane są w formie papierowej i na płycie plikach pdf.

 

Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (MKPZ)

 

Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (MKPZ) to 4 kwestionariusze w formie programu komputerowego. Służą one do badania preferencji ucznia związanych z wyborem zawodu poprzez określenie zainteresowań, kompetencji społecznych i cech temperamentu. Przeznaczony jest do diagnozy dla młodzieży od 12 r.ż. MKPZ:

 • bada zdolności umysłowe z podziałem na 4 rodzaje: werbalne, przestrzenno-techniczne, liczbowe, uwagę, a także podaje przykłady zawodów, w których są one pożądane;
 • weryfikuje czynności lub działania społeczne, pozwalające stwierdzić preferencje co do typu kontaktów: dydaktycznych, opiekuńczych, kierowniczo-organizacyjnych, perswazyjnych, a także podaje przykłady zawodów, w których potrzebne są kompetencje społeczne danego rodzaju;
 • sprawdza cechy temperamentu i warunki fizyczne, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu;

 

Dostępne warianty licencji – samodzielnie poza pakietem:

 • Licencja nielimitowana na 2 lata na 5 stanowisk (do przebadania w tym czasie dowolna liczba uczniów) – 299 zł
 • Licencja nielimitowana na 5 lat 10 stanowisk (do przebadania w tym czasie dowolna liczba uczniów) – 661 zł

 

Szkolenia e-learningowe

Program szkoleniowy przygotowany w formie cyklu szkoleń e-learningowych, przeznaczony jest dla doradców zawodowych i Grona Pedagogicznego.
Szkolenia e-learningowe przygotowane przez Progra to łatwa i wygodna forma poszerzania wiedzy. Dzięki dostępności online – wystarczy się zalogować w prosty sposób na naszej platformie szkoleniowej www.doradcakariery.pl i w dogodnym dla siebie czasie przejść przez poszczególne części szkolenia, a po zakończeniu szkolenia pobrać z platformy certyfikat.

 

Podstawy doradztwa zawodowego w szkole podstawowej

• Doradczy start! Co będziesz robić i w jaki sposób? (m.in. Podstawy prawne doradztwa zawodowego)
• Rozwój zawodowy Twojego ucznia – w jaki sposób podejmie wybór?
• Co badamy i z jakiego powodu?
• Zawodoznawstwo
• Tworzenie WSDZ w szkole podstawowej

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pakiet Optymalny dla szkoły podstawowej”