Pakiet 3 dla szkoły podstawowej

1 600,00 

Opis

Pakiet 3 to idealne narzędzia wspierające budowanie kariery.

W skład pakietu wchodzą:

Zeszyt ćwiczeń Indywidualny Planer Kariery dla ucznia szkoły podstawowej (30 szt.)
Aplikacja Puzzle Kariery wersja PREMIUM (dla 30 os.)
Doradztwo zawodowe. Scenariusze zajęć kl. 7 i 8
Do diagnozy: Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (licencja na 2lata 5 stanowisk)

 

Elementy pakietu pozwalają na prowadzenie podstawowego spektrum działań w obszarze planowania kariery i ustalania Indywidualnego Planu Działań.

Zeszyt ćwiczeń Indywidualny Planer Kariery dla ucznia szkoły podstawowej

Książka składa się z 3 części: Jaki jestem?, Moja edukacja, Mój zawód.

Część Jaki jestem? pozwala na poznanie osobistego potencjału ucznia, na który składają się zainteresowania, umiejętności, osobowość, wartości, wiedza i osiągnięcia, zdrowie, samoocena i motywacja oraz predyspozycje zawodowe.

• Część Zainteresowania odpowiada na pytania, czym one są, jak je dzielimy i do czego są potrzebne. W części tej znajdują się 4 ćwiczenia do wykonania.
• Część Umiejętności to 2 ćwiczenia i informacje dotyczące możliwości odkrywania i kształtowania drzemiących w każdym człowieku umiejętności.
• Część Osobowość zawiera szereg informacji odnośnie osobowości, typów temperamentów oraz dwa ćwiczenia służące poznaniu własnej osobowości.
• Część Wartości to ćwiczenia oraz wiedza na temat, czym są i po co nam wartości w życiu.
• Część Wiedza i osiągnięcia to interesujące informacje na temat wpływu wiedzy posiadanej i tej, którą zdobywa się przez całe życie na wielkość możliwych osiągnięć, jak również na kształtowanie naszego życia, a ćwiczenia uzasadniają konieczność ciągłego zdobywania nowej wiedzy.
• Część Zdrowie pozwala uzmysłowić sobie, jak istotny wpływ na wybory zawodowe ma stan naszego zdrowia. Czy kondycja fizyczna i psychiczna może być przeszkodą w podjęciu wymarzonego zawodu – dzięki przykładom i ćwiczeniom w tej części można znaleźć odpowiedź na to pytanie.
• Część Samoocena i motywacja mówi o istocie wiary w siebie i motywacji oraz o ich wpływie na osiąganie sukcesów, plus 5 ćwiczeń do wykonania.
• Część Predyspozycje zawodowe pozwala na poznanie własnych predyspozycji oraz zawodów, które można wykonywać, posiadając określone predyspozycje. Ćwiczenia pomagają w rozpoznaniu własnych predyspozycji.

Część Moja edukacja przedstawia źródła informacji na temat edukacji, typy szkół wraz z charakterystyką tych szkół oraz różnego rodzaju kursy i szkolenia, a ćwiczenia pomagają w usystematyzowaniu zdobytych informacji dotyczących edukacji.

• Część Rodzaje szkół zawiera zestaw informacji i ćwiczeń dotyczących szkolnictwa ponadpodstawowego
• Część Kursy i szkolenia to kompendium wiedzy o rożnego rodzaju kursach i szkoleniach.
• Część Wybór szkoły, dzięki zadaniom i ćwiczeniom, wspomaga proces wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Część Mój zawód to zestaw istotnych informacji dotyczących wyznaczania celów zawodowych, środowiska pracy, branż zawodowych, wymarzonego zawodu, praktyk i wolontariatu, pierwszej pracy oraz prywatnej sieci wsparcia.

Materiały drukowane i umieszczone na CD należy realizować równolegle, ponieważ, wzajemnie się dopełniając, stanowiąc integralną całość planera.

Puzzle Kariery wersja Premium

Puzzle Kariery to pierwsza aplikacja mobilna, która wspiera młodych ludzi w planowaniu swojej przyszłości. Przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 13-18 lat. Przewodnikiem po aplikacji jest… ich starszy kolega, który doskonale rozumie rozterki i wątpliwości pojawiające się w tym wieku. Opowiada o swoich doświadczeniach i proponuje odpowiednio przygotowane ćwiczenia.

Opcja Premium to sześć dodatkowych puzzli pod którymi ukryte są profesjonalne materiały firmy Progra:
– trzy dodatkowe testy z serii Testy Kariery
– ćwiczenie tworzenia krok po kroku własnego IPD (indywidualnego planu działania)
– opisy 20 zawodów przyszłości, które warto rozważyć w swoich wyborach
– oraz podcast opisujący najlepiej płatne zawody

Doradztwo zawodowe. Scenariusze zajęć kl. 7 i 8

Scenariusze te realizują 4 obszary wymagane przez przepisy prawa:
• Poznawanie własnych zasobów
• Świat zawodów i rynek pracy
• Rynek edukacyjny i uczenie się przez cale życie
• Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Scenariusze zajęć…
• zawierają wszystko, co jest potrzebne, by poprowadzić od razu zajęcia:
◦ opis potrzebnych pomocy
◦ cele
◦ przebieg oraz podsumowanie zajęć
◦ wskazówki/informacje dla Prowadzącego
◦ załączniki dla uczniów (ćwiczenia, zadania)
• Nauczyciel:
◦ czyta scenariusz
◦ drukuje z niego załączniki dla uczniów
◦ jest gotowy do poprowadzenia zajęć

Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych

Pomoc w formie programu komputerowego służąca do badania preferencji ucznia związanych z wyborem zawodu poprzez określenie:

• zdolności umysłowych
• 
kompetencji społecznych
• 
cech temperamentu
• 
przeciwwskazań zdrowotnych.

MKPZ pomaga przy wyborze kierunku kształcenia oraz wyborze zawodu.
Przeznaczony jest dla osób od 12 r.ż. (dla uczniów kl. 7-8 SP i uczniów szkół ponadpodstawowych).

Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych zawiera 4 kwestionariusze:

• kwestionariusz zdolności umysłowych z podziałem na 4 rodzaje zdolności: werbalne, przestrzenno-techniczne, liczbowe, uwagę; podaje przykłady zawodów, w których są one pożądane
• kwestionariusz kompetencji społecznych – bada czynności lub działania społeczne pozwalające stwierdzić preferencje co do typu kontaktów: dydaktycznych, opiekuńczych, kierowniczo-organizacyjnych, perswazyjnych; podaje przykłady zawodów, w których potrzebne są kompetencje społeczne danego rodzaju
• kwestionariusz temperamentu
• kwestionariusz warunków fizycznych, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu

Wyniki kwestionariuszy można wydrukować, a także zbierać na ich podstawie dane statystyczne, zapisując kwestionariusze wraz z następującymi danymi: wiekiem, płcią i danymi demograficznymi.

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pakiet 3 dla szkoły podstawowej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.