Karty Wyboru PROFESKI

360,00 1 250,00 

Karty Wyboru PROFESKI  to zestaw kart wraz ze szkoleniem. Karty służą do kompleksowej pracy przy podejmowaniu wyborów edukacyjno–zawodowych, zarówno przez dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Są przeznaczone do pracy doradczej, wychowawczej, a także coachingowej.

Podstawowy zestaw Karty wyboru PROFESKI  to karty z obrazem, cechami i wartościami w pracy indywidualnej i grupowej z klientem (zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi)  przy podejmowaniu wyborów edukacyjno–zawodowych.

Do zestawu podstawowego dostępny jest zestaw uzupełniający – Karty wyboru PROFESKI wielojęzyczne – karty przeznaczone do pracy szczególnie dla polskich doradców/wychowawców/nauczycieli/innych osób pracujących  z osobami obcojęzycznymi, a także asystentów kulturowych. Zestaw uzupełniający wielojęzyczny to karty z wartościami, cechami i środowiskami pracy w wersjach językowych:

– polsko-ukraińskiej

– polsko-angielskiej

– polsko-rosyjskiej

Karty zostały przygotowane tak, aby można było jak najlepiej zrozumieć się z osobą mówiącą w języku ukraińskim/angielskim/rosyjskim – karty zawierają zarówno wersję polską (dla doradcy), jak i wersję w drugim języku (przeznaczoną dla klienta).

Karty wyboru PROFESKI wielojęzyczne – to nowe narzędzie do pracy m.in. z imigrantami dla doradców zawodowych / wychowawców / nauczycieli  w wersji polsko-ukraińskiej, polsko-angielskiej, polsko-rosyjskiej.

Karty sprzedawane są tylko wraz ze szkoleniami przygotowującymi do pracy z nimi (ze szkoleniem do pracy indywidualnej i/lub do pracy grupowej) – pokazującymi sposoby wykorzystania kart i ich interpretacji. Szkolenie w 1 zestawie przeznaczone jest dla 1 osoby.

Opis

 

 Podstawowy zestaw Karty wyboru PROFESKI  to karty z obrazem, cechami i wartościami w pracy indywidualnej i grupowej z klientem (zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi)  przy podejmowaniu wyborów edukacyjno–zawodowych.

Do zestawu podstawowego dostępny jest zestaw uzupełniający – Karty wyboru PROFESKI wielojęzyczne – karty przeznaczone do pracy szczególnie dla polskich doradców/wychowawców/nauczycieli/innych osób pracujących  z osobami obcojęzycznymi, a także asystentów kulturowych. Zestaw uzupełniający wielojęzyczny to karty z wartościami, cechami i środowiskami pracy w wersjach językowych:

      polsko-ukraińskiej

      polsko-angielskiej

      polsko-rosyjskiej

Karty zostały przygotowane tak, aby można było jak najlepiej zrozumieć się z osobą mówiącą w języku ukraińskim/angielskim/rosyjskim – karty zawierają zarówno wersję polską (dla doradcy), jak i wersję w drugim języku (przeznaczoną dla klienta).

Zawartość zestawu podstawowego (w języku polskim):

60 kart z obrazkami zawodowymi, 60 kart z cechami, 60 kart z wartościami – potrzebami, 6 kart opisów środowiska pracy

Zawartość zestawu uzupełniającego wielojęzycznego:

      60 kart z cechami PL-UA, 60 kart z wartościami – potrzebami PL-UA, 6 kart opisów środowiska pracy UA

      60 kart z cechami PL-ANG, 60 kart z wartościami – potrzebami PL- ANG, 6 kart opisów środowiska pracy ANG

      60 kart z cechami PL-ROS, 60 kart z wartościami – potrzebami PL- ROS, 6 kart opisów środowiska pracy ROS

      6 kart opisów środowiska pracy PL

Do zestawu podstawowego dostępna jest instrukcja obsługi, która zawiera szczegółowe informacje metodyczne, z przykładowymi pytaniami oraz ścieżkami edukacyjnymi i nazwami zawodów. Instrukcje są z pytaniami i poleceniami doradczymi – tak, aby metoda krok po kroku prowadziła doradcę i klienta.

Karty sprzedawane są tylko wraz ze szkoleniami przygotowującymi do pracy z nimi (ze szkoleniem do pracy indywidualnej i/lub do pracy grupowej) – pokazującymi sposoby wykorzystania kart i ich interpretacji. 

Karty wyboru PROFESKI  – dostępne są opcje:

·        Zestaw podstawowy 1 – Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru PROFESKI w pracy indywidualnej – zestaw kart podstawowy + szkolenie online do pracy indywidualnej  – 600 zł 

·        Zestaw podstawowy 2 – Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru PROFESKI w pracy grupowej – zestaw kart podstawowy + szkolenie online do pracy grupowej ze scenariuszem zajęć grywalizacyjnych „Nowa ziemia” – 600 zł

·        Zestaw podstawowy 3 – Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru PROFESKI w pracy indywidualnej i grupowej – zestaw kart podstawowy + 2 szkolenia online (szkolenie do pracy indywidualnej, szkolenie do pracy grupowej ze scenariuszem zajęć grywalizacyjnych „Nowa ziemia”)  – 900 zł

·        Zestaw 4 (zestaw podstawowy 1 + zestaw wielojęzyczny) – zestaw kart podstawowy + zestaw kart uzupełniający wielojęzyczny + szkolenie online do pracy indywidualnej  – 980 zł 

·        Zestaw 5 (zestaw podstawowy 3 + zestaw wielojęzyczny) – Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru PROFESKI w pracy indywidualnej, grupowej i wielojęzycznej – zestaw kart podstawowy + zestaw kart uzupełniający wielojęzyczny + 2 szkolenia online (szkolenie do pracy indywidualnej, szkolenie do pracy grupowej ze scenariuszem zajęć grywalizacyjnych „Nowa ziemia”)  – 1250 zł

·        Szkolenie: Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru PROFESKI w pracy indywidualnej – 360 zł – szkolenie online tylko dla osób, które zakupiły już zestaw podstawowy 2 Karty wyboru PROFESKI w pracy grupowej

·        Szkolenie: Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru PROFESKI w pracy grupowej. Scenariusz zajęć grywalizacyjnych  „Nowa ziemia” – 360 zł – szkolenie online tylko dla osób, które zakupiły już zestaw podstawowy 1  Karty wyboru PROFESKI w pracy indywidualnej

·        Uzupełniający zestaw kart Karty wyboru PROFESKI wielojęzycznetylko dla osób, które zakupiły już zestaw podstawowy 1 lub zestaw podstawowy 3 

      OBEJRZYJ FILM

Informacje dodatkowe

warianty

szkolenie online w pracy grupowej (wariant dla osób posiadających karty), szkolenie online w pracy indywidualnej (wariant dla osób posiadających karty), Zestaw 4 (zestaw podstawowy 1 + zestaw wielojęzyczny), Zestaw 5 (zestaw podstawowy 3 + zestaw wielojęzyczny), zestaw kart + 2 szkolenia online w pracy indywidualnej i grupowej, zestaw kart + szkolenie online w pracy grupowej, zestaw kart + szkolenie online w pracy indywidualnej, Zestaw podstawowy 1, Zestaw podstawowy 2, Zestaw podstawowy 3

Array
The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.