PROGRA OD 20 LAT DOSTARCZA POMOCE
DO DORADZTWA ZAWODOWEGO

W swoim portfolio mamy zarówno materiały drukowane, jak również oprogramowanie umożliwiające realizację programu doradztwa zawodowego z użyciem nowych technologii.
Progra to testy, arkusze doradztwa, karty zawodów oraz gotowe scenariusze zajęć z pełnym wsparciem multimedialnym.

POZNAJ PAKIETY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PAKIET PODSTAWOWY

PAKIET OPTYMALNY

PAKIET SZKOLENIOWY

POZNAJ PAKIETY DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

PAKIET PODSTAWOWY

 

PAKIET OPTYMALNY

 

PAKIET PREMIUM

POZNAJ WSZYSTKIE POMOCE PROGRA

Pomoce dla szkół podstawowych

Elementy pakietów i pozostałe produkty pozwalają na prowadzenie zajęć dla każdej z klas szkoły podstawowej na podstawie gotowych scenariuszy i materiałów, a także zawierają elementy szkoleniowe z obszaru doradztwa zawodowego dla Grona Pedagogicznego i Doradców Zawodowych.

Pomoce dla szkół ponadpodstawowych

Elementy pakietów i produkty pozwalają na przeprowadzenie pełnego spektrum zajęć dla każdej z klas szkoły ponadpodstawowej na podstawie gotowych materiałów opracowanych przez ekspertów doradztwa zawodowego oraz przeprowadzenie najważniejszych, znormalizowanych testów.