W ramach OTK 2020 firma PROGRA współpracowała z doradcą zawodowym z V LO w Gdyni w ramach badania preferencji i predyspozycji.

Uczniowie szkoły zostali przebadani naszym Testem preferencji i predyspozycji zawodowych.