Czy wiesz, że PROGRA od ponad 19 lat przygotowuje pomoce dla doradców zawodowych?

Zobacz na naszej stronie głównej co dla Ciebie przygotowaliśmy…  

O projekcie

Projekt Labirynt zawodów był realizowany w ramach Działania 3.4, Poddziałania 3.4.3 Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów”.

Celem projektu Labirynt zawodów było stworzenie niewerbalnego testu predyspozycji i zainteresowań zawodowych (w 3 wersjach wiekowych – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz multimedialnych zasobów informacji zawodowej, które będą mogły być wykorzystywane w procesie planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej uczniów, przez doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli, a także samodzielnie przez uczniów i ich rodziców.

INNOWACYJNE NARZĘDZIE

Stworzyliśmy nowatorskie narzędzie – niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów oraz daliśmy bezpośrednie przejście od opisu jego wyników do świata zawodów.
Dzięki takiej konstrukcji testu uzyskaliśmy narzędzie, które może być stosowane we wszystkich planowanych grupach docelowych, oczywiście różniąc się nieco wersjami, normami oraz sposobem i zakresem interpretacji wyników.

  • Dla najmłodszych uczniów ze szkoły podstawowych jest to najkrótsza wersja oraz opis wyników sugerujący jedynie szerokie obszary zawodowe, odpowiadające predyspozycjom i zainteresowaniom. Test będzie wstępem do wprowadzenia dzieci w myślenie o pracy zawodowej.
  • Dla uczniów gimnazjów dostępna jest pełna i obszerna wersja testu wraz z wyczerpującą interpretacją wyników.
  • Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych test i opis jego wyników może stanowić materiał porównawczy dla dokonanych już wyborów (szczególnie uczniowie szkół o profilu zawodowym), może dawać podstawy do konkretnych decyzji i wyboru, bądź zmian ścieżki edukacyjno-zawodowej.


Dla każdej z grup docelowych inne jest również wsparcie po diagnozie, czyli konkretne multimedialne zasoby informacji zawodowej oraz propozycje kroków na ścieżce indywidualnego planowania rozwoju edukacyjno-zawodowego. Są one dostępne bądź bezpośrednio na płytce CD-ROM razem z testem, bądź, jako przekierowania (linki) do rzetelnych i aktualnych stron WWW.

POBIERZ

Tutaj mogą Państwo bezpłatnie pobrać:

Program Labirynt zawodów: labirynt.exe (105 MB)

Podręcznik testu: podrecznik.pdf (0.6 MB)

Minimalne wymagania sprzętowe:

komputer PC klasy Pentium IV 2,4 GHz, 512 MB RAM, Windows XP lub Windows Vista Home Basic, Windows 7, Flash Player (wersja min. 8), Flash Player ActiveX

logo_PROGRA.png