indywidualnY plan działania (IPD)

Array
The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

TWORZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA

Każdy z nas jest inny – ma różne zainteresowania, predyspozycje, wartości i jeszcze wiele innych cech. Dlatego też warto te wszystkie elementy zebrać razem, aby z tego wyłonił się obraz indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej – stworzyć Indywidualny Plan Działania, który będzie:

  • zbierał w całość cechy danej osoby
  • pokazywał dokąd dana osoba chce zmierzać, jakie cele eduakcyjno-zawodowe ma do osiągnięcia
  • jakie konkretne działania powinna podjąć i w jakich terminach, aby swoje cele osiągnąć

ELEMENTY INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD)

female-careers-advisor-meeting-male-college-studen-PYSW9QP_1024.jpg
CECHY

zbiera w całość cechy charakteru i osobowości oraz mocne i słabe strony danej osoby

DZIAŁANIA

wskazuje jakie konkretnie działania dana osoba powinna podjąć aby osiągnąć ustalone cele

CELE

pokazuje jakie cele eduakcyjno-zawodowe dana osoba ma do osiągnięcia

TERMINY

określa w jakich terminach powinny zostać zrealizowane działania aby osiągnąć ustalone cele